doc. MUDr. Aleš Kroužecký PhD.

doc. MUDr. Aleš Kroužecký PhD.

Expert a školitel analýzy wattového výkonu cyklistů
Dlouhodobě se zabývá problematikou fyziologie zátěže vytrvalostního sportu
Lékař I.interní kliniky FN Plzeň.

Vyškolen v metodice tréninku Cyklotrenink.

kontakt: ales.krouzecky@cyklotrenink.com


Vstup pro členy
Zapamatovat